Informacje o firmie

Spółdzielnia Pracy Automatyków i Informatyków
Ul. Armii Krajowej 42B ; 40-698 Katowice ; Tel. 32/252 54 04 ; Tel. 519 161 751

Firma nasza działa na podstawie rejestru handlowego o nr 1025 od dnia 30 listopada 1987 roku, a następnie wpisano do KRS o numerze 0000126525. Spółdzielnia została utworzona przez członków spółdzielni – udziałowców, którzy pracują na jej rzecz.

Przedmiotem działalności gospodarczej jest :

  • produkcja zestawów automatyki, elektroniki
  • produkcja urządzeń elektrycznych
  • projektowanie i oprogramowanie systemów informatycznych, wdrażanie systemów
  • produkcja aparatury mechanicznej
  • usługi w zakresie wykonawstwa robót budowlano montażowych
  • wyroby w metalu (bramy, ogrodzenia, regały, itp.)

Głównym naszym odbiorcą urządzeń do samoczynnych sygnalizacji przejazdowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spółdzielnia działa w oparciu o statut spółdzielni zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie a opracowany zgodnie z prawem spółdzielczym.

Władze Spółdzielni to Zarząd i Rada Nadzorcza.

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Pracy Automatyków i Informatyków z dnia 07.06.2002 wybrano nowy Zarząd Spółdzielni. Jedynie te osoby mogą reprezentować Spółdzielnię na zewnątrz.

  • Prezesem Zarządu jest Urszula Pacanowska
  • Wiceprezesem Zarządu jest Włodzimierz Stankiewicz

Spółdzielnia Pracy Automatyków i Informatyków posiada Certyfikat ISO 9001:2000 od 2003 r., a następnie od 2009 r. ISO 9001:2008  w zakresie projektowania i rozwoju urządzeń do sterowania ruchem kolejowym oraz handlu tymi urządzeniami o numerze rejestracyjnym 0198 100 00480 wydany przez TUVRheinland Polska Sp.z o.o.