Panel elektroniki czujnika CTI – (CTI-301K i CTI-301T)

Panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA1 z wykrywaniem kierunku

CTI-301K – panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA1 z wykrywaniem kierunku (włączający)

CTI-301T – panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA1 bez wykrywania kierunku (wyłączający)