Panel elektroniki czujnika CTI – (CTI-302K i CTI-302S)

Panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA2 z wykrywaniem kierunku

CTI-302K – panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA2 z wykrywaniem kierunku (włączający)

CTI-302S – panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA2 bez wykrywania kierunku (wyłączający)