System zasilania buforowego typu SZB41

Przeznaczenie systemu SZB41

System zasilania buforowego typu SZB41 przeznaczony jest do zasilania urządzeń srk wymagających bezprzerwowego zasilania. System zawiera układ zasilania prądem stałym o wyjściowym napięciu nominalnym zależnym od odmiany systemu.

Zasilanie buforowane jest przez baterie bezobsługowych akumulatorów kwasowych. Pierwotnym źródłem zasilania jest jednofazowa sieć prądu przemiennego 230V/50 Hz. Układ zasilania wyposażony jest w systemy zabezpieczające przed przeładowaniem jak i nadmiernym rozładowaniem baterii oraz zwarciami w zasilanych odbiornikach.

 

System SZB41 produkowany jest w następujących odmianach:

  • SZB41B/12 – wyjściowe napięcie nominalne 12VDC
  • SZB41B/24 – wyjściowe napięcie nominalne 24VDC
  • SZB41B/RG – wyjściowe napięcie ustawiane w zakresie 12-18VDC

Konstrukcja mechaniczna


Wszystkie urządzenia systemu zabudowane są na stojaku o gabarytach 1450x460x300mm zespawanym ze stalowych kształtowników. System SZB41 przeznaczony jest do zabudowy w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne systemu SZB41


SZB41B/12

SZB41B/24

SZB41B/RG

Napięcie zasilania pierwotnego (sieć)

180-220V/50Hz

180-220V/50Hz

180-220V50Hz

Max. pobór prądu z sieci w stanie ustalonym

1,4A

1,4A

1,4A

Napięcia wyjściowe stałoprądowe (nominalne)

12V

24V

12-18V

ustawiane

Max. napięcie ładowania akumulatorów

13,6V

27,3V

27,3V

Max. prąd obciążenia ( z akumulatorami)

25A

25A

25A

Zespół zasilający

PSB300/12

PSB300/24

PSBR300

Akumulatory

Kwasowe

bezobsługowe

12V/100Ah

Kwasowe

bezobsługowe

2x12V/100Ah

Kwasowe

bezobsługowe

2x12V/100Ah

SZB41