Zespół zasilania buforowego PSBR300

Przeznaczenie zespołu zasilania PSBR300

Zespół zasilania PSBR300 przeznaczony jest do pracy w 24V systemach buforowego zasilania urządzeń prądem stałym, wymagających ustawianego i stabilizowanego napięcia na obciążeniu w zakresie 12-18V, przy równoczesnym doładowywaniu baterii akumulatorów 24V.

Opis budowy i parametry techniczne


Zespół PSBR300 zbudowany jest z zasilacza impulsowego, układu pomiarowego ze wskaźnikami optycznymi, układu odłącznika zabezpieczającego baterię przed uszkodzeniem w przypadku jej całkowitego rozładowania oraz regulowanego stabilizatora impulsowego.

Parametry i własności elektryczne


Zasilacz impulsowy

napięcie zasilania

180 ÷ 245V/50Hz

maksymalny pobór prądu w stanie ustalonym

1,4 A

zakłócenia radioelektryczne

poziom N

częstotliwość przetwarzania

28 kHz ± 10 %

sprawność przy obciążeniu nominalnym

≥ 85 %

próg zadziałania zabezpieczenia nadprądowego

1,05 x Inom

napięcie końcowe ładowania

27.3V

Regulowany stabilizator impulsowy

zakres wyjściowego napięcia ustawianego

12 ÷ 18V

maksymalny prąd obciążenia (przy naładowanych bateriach)

8A

tętnienia napięcia wyjściowego na obciążeniu

< 0,01 Vpp

stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian prądu obciążenia

– 0.5%

częstotliwość przetwarzania

200kHz

Parametry mechaniczne


masa układu zasilania

2,5 kg

gabaryty układu zasilania

125 x 125 x 215 mm (S x W x G)