Zasilacz impulsowy typu PSI300

Przeznaczenie zasilacza PSI300
Zasilacz impulsowy PSI300 przeznaczony jest do ładowania baterii akumulatorów o nominalnym napięciu 12V, 24V, 36V, 48V w systemach buforowego zasilania urządzeń prądem stałym. Stosowany może być do współpracy z bateriami zasadowymi lub kwasowymi. Wyboru dokonuje użytkownik przez ustawienie odpowiednich parametrów końcowego napięcia ładowania.

W zależności od pojemności baterii stosować można jeden lub odpowiednią do potrzeb liczbę równolegle połączonych układów. Zasilacz posiada przekaźnik kontrolny, którego pełny zestyk wyprowadzony jest na gniazdo wyjściowe. Sygnalizuje on przerwanie pracy zasilacza z powodu uszkodzenia lub zaniku napięcia sieci 230V. Zasilacze mogą również pracować jako stabilizowane źródła napięcia.

Opis budowy i parametry techniczne


Zasilacz umieszczono w obudowie (125x125x215mm) z blachy aluminiowej. Tylną ścianą obudowy zasilacza jest żebrowy, aluminiowy radiator o dużej powierzchni. Wszystkie elementy przyłączeniowe znajdują się na płycie czołowej. Zespół przeznaczony jest do stawiania na półkach szaf zasilających lub półkach specjalnie opracowanego stojaka w Systemach Zasilania SZA5. Jako przyłącza zastosowano wysokoprądowe gniazda i wtyki klatkowe typu WINSTA umożliwiające przyłączanie przewodów bez użycia złącz śrubowych.

PSI300/12

PSI300/24

PSI300/36

PSI300/48

napięcie zasilania

180÷245 V / 50Hz

maks. pobór prądu w stanie ustalonym

2 A

maksymalny prąd obciążenia

20A

10A

7,5A

5A

końcowe napięcie ładowania dla baterii kwasowych

13,6V

27,3V

41V

54,6V

końcowe napięcie ładowania dla baterii zasadowych

14,9V

29,8V

44,7V

59,6V

zakres ustawiania napięcia wyjściowego

11-15V

20-30V

33-45V

44-60V

sprawność przy obciążeniu nominalnym

> 85 %

próg zadziałania zabezpieczenia nadprądowego

1,05 x Inom

masa

2,5 kg

gabaryty zasilacza

125 x 125 x 220 mm (S x W x G)