Zmodernizowany napęd rogatkowy JEGD50M

 

Napęd rogatkowy JEGD50M jest wyremontowanym i zmodernizowanym napędem JEGD50 produkcji ZWUS.

Remont i modernizacja napędu JEGD50 do standardu JEGD50M polega na:

  • wymianie lub regeneracji wszystkich zużytych części mechanicznych napędu
  • zastosowaniu nowego bloku styczników ZST1
  • regeneracji obudowy
  • wymianie listwy głównej z zaciskami śrubowymi na listwę z zaciskami klatkowymi (typu WAGO).
  • wymianie mechaniczno-elektrycznych wyłączników krańcowych typu PET na bezstykowy układ kontroli położenia drągów ZCP2
  • dodaniu dodatkowej listwy zaciskowej do przyłączenia silnika

Modernizacja napędu, a w szczególności zastosowanie bezstykowego układu pozycjonowania drąga, nie zmienia funkcji jego poszczególnych bloków, ani sposobu współpracy napędu z urządzeniami srk, a jej celem jest:

  • ułatwienie regulacji położenia drąga dla personelu utrzymującego napędy
  • zwiększenie precyzji nastaw położenia drąga
  • zwiększenie niezawodności działania napędu

Dane techniczne napędu JEGD50M:


znamionowe napięcie zasilania 24V DC
typ silnika komutatorowy prądu stałego
moc silnika 225W
maksymalny pobór prądu przez napęd 14A
stycznik 16A w kategorii AC-1

Dane techniczne układu ZCP2:


znamionowe napięcie zasilania 24V DC ± 6V
maksymalny pobór prądu 0,12A
typ czujników refleksyjne IR
ogniskowa czujników 4mm
tolerancja odległości zadziałania ±2mm
gabaryty: dł./szer./wys. 140x120x32mm

JEGD50M