Zmodernizowany napęd rogatkowy JEGD50M220

Napęd rogatkowy JEGD50M220 jest wyremontowanym i zmodernizowanym napędem JEGD50 (230V) wszystkich odmian.


Remont i modernizacja napędu JEGD50 do standardu JEGD50M220 polega na:

 • wymianie lub regeneracji wszystkich zużytych części mechanicznych napędu
 • zastosowaniu nowego bloku styczników ZST2
 • regeneracji obudowy
 • wymianie listwy głównej z zaciskami śrubowymi na listwę z zaciskami klatkowymi (typu WAGO).
 • wymianie mechaniczno-elektrycznych wyłączników krańcowych typu PET na bezstykowy układ kontroli położenia drągów ZCP2
 • dodaniu dodatkowej listwy zaciskowej do przyłączenia silnika
 • zastosowaniu dodatkowego zasilacza 24V DC do zasilania układu ZCP2 i sterowania
 • wymianie wyłącznika bezpieczeństwa

Modernizacja napędu, a w szczególności zastosowanie bezstykowego układu pozycjonowania drąga, nie zmienia funkcji jego poszczególnych bloków, ani sposobu współpracy napędu z urządzeniami srk, a jej celem jest:

 • ułatwienie regulacji położenia drąga dla personelu utrzymującego napędy
 • zwiększenie precyzji nastaw położenia drąga
 • zwiększenie niezawodności działania napędu
 • Bezpieczne napięcie (24V AC) do sterowania rogatkami

Dane techniczne napędu JEGD50M:


znamionowe napięcie zasilania 230V AC
typ silnika Indukcyjny jednofazowo
moc silnika 180AV
maksymalny pobór prądu przez napęd 5,2A
stycznik 16A w kategorii AC-1

Dane techniczne układu ZCP2:


znamionowe napięcie zasilania 24V DC ± 6V
maksymalny pobór prądu 0,12A
typ czujników refleksyjne IR
ogniskowa czujników 4mm
tolerancja odległości zadziałania ±2mm
gabaryty: dł./szer./wys. 140x120x32mm

JEGD50M220