Ochronniki sieciowe trójfazowe klasy B typu OS3B3

Zastosowanie:

Ochronnik OS3B3 służy do wyrównywania potencjału w podstawowej ochronie odgromowej trójfazowych rozdzielnic głównych i ma za zadanie ograniczenie skutków oddziaływania wyładowań atmosferycznych i innych rodzajów przepięć powstających w sieci elektroenergetycznej na urządzenia odbiorcze zasilane z tej sieci.

Odgromowe wyrównywanie potencjału jest ważnym środkiem dla zredukowania niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu oraz zagrożenia życia w chronionym budynku. Podstawowym elementem zabezpieczającym jest ogranicznik przepięć OBO V25-B+C, składający się z wymiennych wkładek warystorowych oraz podstawy. Wkładki warystorowe można wyjmować oddzielnie, bez przerywania zasilania. Wkładki posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia. Wszystkie elementy tworzące ochronnik (wyłączniki nadprądowe, ogranicznik przepięć, wyłącznik przeciwporażeniowy) umieszczone są w szczelnej, natynkowej skrzynce elektroinstalacyjnej.

Dane techniczne


1.

Napięcie trwałej pracy 280V

2.

Klasyfikacja wg EN61643-11 Typ 1

3.

Znamionowy prąd wyładowczy 120kA

4.

Największy prąd wyładowczy 200kA

5.

Napięciowy poziom ochrony <0,9kV

6.

Czas zadziałania <25ns

7.

Zakres temperatury pracy -40÷800C

W zależności od typu chronionej sieci ochronnik OS3B3 ma 4 wykonania :

UWAGA:

Przy zamówieniach, dla każdej z odmian OS3B3, należy podać:

  1. typ chronionej sieci,
  2. wielkość prądu obciążenia przy którym będzie pracował ochronnik,
  3. znamionowy prąd różnicowy wyłącznika przeciwporażeniowego.

WK0303 OS3B3