Ochronniki liniowe OL3-12, 0L3-8 zespoły ochronników ZOL/SPA, ZOL/COB

Zastosowanie:

Ochronniki liniowe OL3, występujące w zależności od charakteru chronionego obwodu, w dwóch odmianach: (OL3-8, OL3-12). Wykonania różnią się ilością chronionych żył sygnałowych i sposobem podłączenia elementów ochronnych do żył.

Zadaniem ochronnika OL3-12 jest wyeliminowanie oddziaływania wyładowań atmosferycznych i innych rodzajów przepięć powstających w czujnikach CTI oraz w kablach łączących czujniki z ich elektroniką w szafie aparatowej ssp. Można do niego podłączyć max. 4 głowice CTI3 (4 x 3żyły). Ochronnik OL3-8 umożliwia gaszenie przepięć w dwu-żyłowych obwodach 24V DC pod warunkiem nie przekraczania max. prądu roboczego ochronnika (2A). Chroni max 4 pary przewodów (4 x 2 żyły). Stosuje się go do ochrony dwu-żyłowych odwodów czujników wyłączających, obwodów kontroli kabla lub obwodów kontroli ssp na posterunku ruchu (powtarzacz).

Parametry elektryczne ochronnika OL3


1.

Napięcie pracy maksymalne- obwody zmiennoprądowe (głowice CTI-3) 24V AC

2.

Napięcie pracy maksymalne – obwody stałoprądowe DC 30V DC

3.

Prąd maksymalny w obwodach DC 4A

4.

Impulsowe maks. napięcie zadziałania odgromnika ( 100V/ms ) 400 V

5.

Max. powtarzalny prąd wyładowania (zwarcia) odgromnika (8/20μs) 10kA

6.

Napięcie zwarcia (łuku) odgromnika 20V

7.

Napięcie charakterystyczne warystora 39V – 10%

8.

Maksymalny impulsowy prąd warystora ( 8/20μs) 1kA

Zasada działania


W ochronniku liniowym OL3 zastosowano dwustopniowy układ ograniczania przepięć :

  • Pierwszy stopień – odgromnik gazowy typu CG75L przyłączony pomiędzy chronionych przewód, a przewód uziemiający Jego działanie polega na powstaniu (w chwili wystąpienia przepięcia o znacznej amplitudzie i energii) wyładowania łukowego w jego komorze, pomiędzy elektrodami.
  • Drugi stopień – dławik i warystor. Zadaniem dławika jest łagodzenie czoła fali przepięciowej. Tworzy on (wraz z warystorem włączonym na wyjściu ochronnika) dzielnik napięcia. Na wejście układu elektronicznego podawane jest napięcie ograniczone do napięcia charakterystycznego warystora 14N390K, około 39V (wartość szczytowa).

Budowa ochronnika


Elementy tworzące ochronnik OL3 umieszczono w obudowie z niepalnego tworzywa sztucznego, zapewniającej izolację części przewodzących od otoczenia. Obudowa posiada zaczepy umożliwiające montaż ochronnika na listwie montażowej typu TS35. Jako zaciski wejściowe i wyjściowe użyto jednotorowych złączek klatkowych produkcji WAGO charakteryzują się szybkim montażem i pewnym stykiem nawet podczas eksploatacji w warunkach silnych drgań mechanicznych. Ochronnik nie posiada wtykowych części wymiennych i w przypadku uszkodzenia podlega wymianie w całości.

Zespół ochronników liniowych – ZOL


Ochronniki liniowe OL3 można zamawiać jako pojedyncze urządzenia lub w postaci zespołów przystosowanych do zabudowy w następujących typach sygnalizacji ssp (konfiguracje typowe):

ZOL/SPA/1T lub ZOL/SPA/2T

do zabudowy w ssp COB63A dla linii jednotorowej lub dwutorowej. Ochronniki OL3 umieszczone są na listwie montażowej TS35 umożliwiającej jej mocowanie bezpośrednio na ścianie szafy aparatowej.

ZOL/SPA/1T lub ZOL/SPA/2T

do zabudowy w ssp SPA1 lub SPA2 dla linii jednotorowej lub dwutorowej. Ochronniki OL3 umieszczone są na metalowej płycie (250 x 500) do mocowania w szafie aparatowej.

Na płycie umieszczony jest dodatkowo ochronnik sieciowy OS2 do ochrony obwodów 220V/AC.

W konfiguracjach nietypowych, na specjalne zamówienie, istnieje możliwość zabudowy większej ilości ochronników ( uwzględniając ograniczenia wynikające z powierzchni do ich mocowania)

WK0302 ZOLOL3 5