Puszka kablowa PK 01 ze wspornikiem

ZASTOSOWANIE

Puszka Kablowa przeznaczona jest do podłączania głowic CTI-3 do ziemnych kabli sygnalizacyjnych, łączących punkty oddziaływania z szafą aparaturową SSP.

BUDOWA PUSZKI KABLOWEJ PK 01
Puszka kablowa PK 01 składa się z:

  • komory łączeniowej (wykonane z laminatu),

  • pokrywy komory łączeniowej (wykonane z laminatu),
  • osłony kabli do głowic CTI (wykonane z laminatu),
  • osłony kabla ziemnego (wykonane z laminatu),
  • stalowego fundamentu ocynkowanego ogniowo, który stanowi integralną część puszki kablowej (fundament wykonany z profilu zamkniętego o przekroju 40 x 30 mm).

Opcjonalnie puszkę kablową PK 01 można uzbroić w dwa odgromniki typu OG-20 , które chronią głowice CTI przed przepięciami (standardowo skrzynka kablowa posiada uchwyty do zamontowania odgromników).

SPAI – Puszka kablowa PK 01 ze wspornikiem

DANE TECHNICZNE PUSZKI KABLOWEJ PK 01


1 Liczba głowic CTI-3 podłączonych do puszki kablowej: max 4
2 Liczba kabli ziemnych podłączonych do puszki kablowej: max 2
3 Liczba żył kabli ziemnych: max 24
4 Przekrój żyły przewodu: max 1,5 mm2
5 Wymiary z fundamentem: 210 x 200 x 1040 mm
6 Zakres temperatury pracy: – 40 50 oC
7 Waga kompletnej skrzynki kablowej: około 9 kg
8 Kolor: żółty

ODMIANY WYKONANIA


PK 01/x/y

Gdzie:

  • x – ilość otworów wlotowych – kable głowic cti posiadają dwa otwory, a kable ziemne mogą mieć jeden lub dwa otwory wlotowe.
  • y – liczba złączek na listwie zaciskowej (10, 14,19 lub 24 oraz dwie złączki przeznaczone dla kontroli kabla)

np.: PK 01/3/14 – puszka kablowa posiada 3 otwory wlotowe i 14 złączek na listwie zaciskowej (w tym dwie na kontrolę kabla)

Puszka kablowa PK 01