Panel elektroniki czujnika CTI – (ECT5)

Panel elektroniki ECT5 realizuje funkcję punktowego oddziaływania pojazdów szynowych na aparaturę sterującą SSP COB 63A, wykorzystując jako źródło informacji o przemieszczaniu osi taboru magnetoindukcyjne głowice typu CTI-3.

Zadaniem układów elektronicznych umieszczonych na panelach ECT-5 jest przetworzenie analogowych sygnałów elektrycznych z głowic CTI-3 w sygnały dwustanowe, akceptowalne przez układy wejściowe zespołów sygnalizacji COB 63 A (ERL-4004). Panele elektroniki montuje się w szafie aparatowej na płytach mocujących typu PM.

Odmiany wykonania:


ECT5/1 Dla linii dwutorowych – 4 kanały z wykrywaniem kierunku, 2 kanały bez wykrywania kierunku
ECT5/2 Dla linii jednotorowych – 2 kanały z wykrywaniem kierunku, 1 kanał bez wykrywania kierunku

Dane techniczne


Typ panelu elektroniki pośredniczącej linia 2-torowa ECT-5/1
linia 1-torowa ECT-5/2
Napięcie zasilania – Unom 24 V DC
Wymiary panelu ECT-5 230 x 165 x 60 mm
Typ płyty mocującej linia 2-torowa PM-126B
linia 1-torowa PM-113B
Wymiary płyt mocujących PM-113B 460 x 240 mm
PM-126B 430 x 240 mm