Odgromnik CTI TYPU OG-20

Zastosowanie:

Odgromniki serii OG przeznaczone są do ograniczania przepięć w układach elektrycznych głowic magneto-indukcyjnych czujników szynowych typu CTI (CTI-1, CTI-1S, CTI-3) stosowanych w automatyce kolejowej.

Celem ograniczania przepięć, powstających głównie w trakcie wyładowań atmosferycznych, jest niedopuszczenie do przebić w układach elektrycznych głowicy oraz ograniczenia amplitudy fali przepięcia docierającej kablem do części elektronicznej czujnika.

 

Odmiany wykonania:


  • OG-20 – Odgromnik głowicy CTI-1, CTI-1S oraz CTI-3 pracującej jako czujnik pojedynczy

Budowa i działanie zespołów odgromowych


Zespoły odgromowe OG-20 zbudowane zostały na bazie gazowych odgromników plazmowych typu CG75L firmy SRC. Elementy odgromowe połączone elektrycznie zgodnie z rys. 1 i 2, umieszczono w obudowach z PCV i zalano żywicą izolacyjną. Zespoły odgromowe posiadają wyprowadzenia, umożliwiające ich łatwy montaż w typowych puszkach przytorowych typu IVA, używanych standardowo do przyłączania głowic CTI, oraz po obcięciu końcówek w puszkach przytorowych SK001.

Dołączone równolegle do chronionych przewodów odgromniki kontrolują wartość napięcia pomiędzy przewodami a uziemieniem. W przypadku pojawienia się na przewodach napięcia powyżej 75 VDC następuje w nich wyładowanie jarzeniowe przechodzące w wyładowanie łukowe. Na przewodzącym odgromniku napięcie obniża się do wartości poniżej 20V. W przypadku szybko narastających przepięć burzowych, moment zapłonu odgromnika następuje przy wyższych napięciach np. 400V przy szybkości narastania zbocza wynoszącym 100V/s ze względu na bezwładność procesu jonizacji gazu w odgromnikach. Jednak i w tym przypadku przepięcia mają amplitudę niższą od dopuszczalnego napięcia przebicia izolacji głowicy. Mają jednocześnie krótki czas trwania, a ich wartość energetyczna jest ograniczona przez odprowadzenie prądu wyładowania do uziemienia (uszynienia).

Dane techniczne odgromnika CG75L

1. Statyczne napięcie zapłonu

60 ÷ 90 V

(przy 500 V/s)
2. Dynamiczne napięcie zapłonu

400 ÷ 450 V

(przy 100 V/μs)
3. Dopuszczalny prąd impulsowy

20 kA

(przy impulsie 8/20μs)
4. Trwałość odgromnika

1000 wyładowań

(przy prądzie 500 A i impulsie 10/1000 μs)
5. Rezystancja izolacji

1010 Ω

(przy 50 VDC)
6. Napięcie wyładowania jarzeniowego

10 V

(przy prądzie I=5 A minimum)