System zasilania buforowego typu SZB4

Przeznaczenie systemu SZB4

System zasilania buforowego SZB4 przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń samoczynnych i półsamoczynnych sygnalizacji przejazdowych, a także innych urządzeń srk wymagających bezprzerwowego zasilania prądem stałym.

System zawiera dwa niezależne układy zasilania (A i B) o napięciu nominalnym 24V. Zasilanie buforowane jest przez baterie akumulatorów zasadowych lub baterie bezobsługowych akumulatorów kwasowych. Pierwotnym źródłem zasilania jest jednofazowa sieć prądu przemiennego 230V/50 Hz.

Części składowe systemu


System SZB4 wykonuje się w dwóch odmianach :

  • SZB4A – do przytorowych szaf zasilających
  • SZB4B – do pomieszczeń (nie posiada termostatu, grzałki, wentylatora i lampy warsztatowej)

Część zasilająca systemu składa się z dwóch niezależnych układów zasilających zawierających Zespoły Zasilania Buforowego PSB300/24 oraz baterie bezobsługowych akumulatorów kwasowych (2x14V/74Ah – układ B i 2x12V/88Ah – układ A). Wyłączniki nadprądowe baterii, zespołów zasilania, grzałki i wentylatora, gniazdko sieciowe, termostat znajdują się w skrzynce rozdzielczej. Do skrzynki rozdzielczej dołączona jest także neonowa lampa warsztatowa. Termostat dwuprogowy umożliwia podłączenie grzałki 100W oraz wentylatora (opcjonalnie). Obwód zmiennoprądowy zabezpieczony jest od strony wejścia sieci 230V Ochronnikiem Sieciowym OS2/S4

Konstrukcja mechaniczna


Wszystkie urządzenia systemu zabudowane są na stojaku o gabarytach 1450x800x300 zespawanym ze stalowych kształtowników.Wymiary stojaka umożliwiają jego instalację w szafach zasilających o minimalnych wymiarach światła drzwi 800 1500mm np. RS1001, RS1040. System może być taż użyty jako wolnostojący w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach np. akumulatornie.

Dane techniczne systemu SZB4


Napięcie zasilania podstawowego (sieciowego)

180 ÷ 250V/50Hz

Max.pobór prądu z sieci w stanie ustalonym

3A

Napięcie wyjściowe ( bezobsługowe akumulatory kwasowe)

21 – 27,3V

Napięcie wyjściowe (akumulatory zasadowe)

21 – 29,8V

Max.prąd obciążenia przy pracy bez baterii buforowych

10A

Max. prąd obciążenia przy pracy z bateriami buforowymi

25A

Pojemność baterii buforowych (baterie kwasowe)

64, 74, 88, 100 Ah

Pojemność baterii buforowych (baterie zasadowe)

40, 60, 100 Ah