Zespół zasilania buforowego PSB310

Przeznaczenie zespołu zasilania PSB310

Zespół zasilania buforowego PSB310 akumulatorów o nominalnym napięciu 12V lub 24V w systemach buforowego zasilania urządzeń prądem stałym. Wraz z baterią stanowi podstawowe urządzenie zasilające jeden układ sygnalizacji SSP. Stosowany może być do współpracy z bateriami zasadowymi lub kwasowymi. Wyboru dokonuje użytkownik przez ustawienie odpowiednich parametrów końcowego napięcia ładowania.

Wyposażony jest w automatyczny układ odłączający baterię w przypadku jej nadmiernego rozładowania. Zespół zastępuje dotychczas stosowane prostowniki, uniemożliwiając przeładowywanie baterii, a tym samym wydłuża jej żywotność i zmniejsza częstotliwość zabiegów konserwacyjnych. Producent zaleca stosowanie wyżej wymieniowych zespołów w układach zasilających z kwasowymi bateriami bezobsługowymi.

Opis budowy i parametry techniczne


Zespół PSB310 zbudowany jest z zasilacza impulsowego, układu pomiarowego, wskaźnika stanu zespołu i układu odłącznika zabezpieczającego baterię przed uszkodzeniem w przypadku jej całkowitego rozładowania. Zespół przeznaczony jest do stawiania na półkach szaf zasilających lub półkach specjalnie opracowanego stojaka w Systemie Zasilania Buforowego SZB4. Jako przyłącza zastosowano wysokoprądowe gniazda i wtyki klatkowe typu WINSTA umożliwiające przyłączanie przewodów bez użycia złącz śrubowych.

Parametry i własności elektryczne


napięcie zasilania 180 ÷ 245 V / 50Hz
maksymalny pobór prądu w stanie ustalonym 2 A
częstotliwość przetwarzania 28 kHz ± 10 %
sprawność przy obciążeniu nominalnym ≥ 85 %
stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian napięcia zasilającego ± 0,05 %
stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian prądu obciążenia – 2 %
tętnienia napięcia wyjściowego <0,3 Vpp
Próg zadziałania zabezpieczenia nadprądowego 1,05 x Inom

Parametry mechaniczne


masa 2,5 kg
gabaryty 125 x 125 x 220 mm (S x W x G)