System SPRM244

Zastosowanie:

Urządzenia systemu SPRM244 służą do zabezpieczenia ruchu na skrzyżowaniach jednopoziomowych dróg kołowych z liniami kolejowymi. Zabezpieczenie to odbywa się przy pomocy maksymalnie 4 elektrycznych napędów rogatkowych, nieryglowanych w położeniu poziomym, sterowanych z miejsca lub odległości oraz sygnału akustycznego.

Urządzenia umożliwiają jednocześnie włączanie i naprzemienne miganie żarówek 4 sygnalizatorów drogowych dwukomorowych i miganie latarek na drągach. Urządzenia systemu zainstalowane są na metalowym stojaku, z dwoma niezależnymi układami zasilania 24VDC pracującymi w systemie buforowym, z bateriami bezobsługowych akumulatorów kwasowych.Wymiary stojaka(1550x860x300)pozwalają na umieszczenie go w szafie przytorowej.Rozwiązanie to zapewnia zredukowanie ilości szaf przytorowych.

Urządzenia systemu SPRM244 w maksymalnej konfiguracji zapewnia:


 • obsługę czterech napędów JEGD50 S6,
 • obsługę rogatek z odległości za pomocą pulpitu sterującego na posterunku obsługi,
 • ruch rogatek z ich skrajnego pionowego położenia rozpoczyna się ze zwłoką czasową ustawianą 0÷20s od chwili rozpoczęcia ostrzegania, ruch rogatek z każdego innego położenia rozpoczyna się natychmiast, bez zwłoki czasowej,
 • opuszczane drągi dają się unieść do góry i pozostają w położeniu uniesionym,
 • sterowanie dzwonem ostrzegającym użytkowników drogi o mającym nastąpić zamykaniu przejazdu oraz w czasie ruchu drągów do położenia poziomego,
 • domkniecie przejazdu w przypadku przerwania zamykania lub podniesienia drągów przez użytkowników drogi,
 • obsługę rogatek z każdego położenia drągów i w dowolnym kierunku,
 • sygnalizowany zanik napięcia sieci, przez kontrolkę umieszczoną w pulpicie sterującym,
 • sygnalizowane skrajne położenia drągów, przez umieszczone w pulpicie sterującym kontrolki oraz sygnalizator dźwiękowy,
 • obsługę dwukomorowych sygnalizatorów drogowych i latarek na drągach, prawidłowe działanie sygnalizatorów drogowych jest sygnalizowane na pulpicie,
 • kontrolę ciągłości włókien żarówek,
 • awaryjne włączenie sygnalizatorów drogowych,
 • bezwarunkowe wyłączenie sygnalizatorów drogowych,
 • awaryjne zasilanie z 2 baterii akumulatorowych 24V.

SYSTEM SPRM244